Uttalevansker

Vi i dinlogoped.no får ofte spørsmål fra foreldre om uttalevansker og når de ulike språklydene bør være på plass.

Ved skolestart er det økt oppmerksomhet rundt språklydene og mange forventer at barnet har korrekt uttale av de fleste språklyder. En del barn strever med lyder de første skoleårene, særlig r-, s- og kj-lyd. Noen klarer å få språklydene på plass av seg selv og noen må få hjelp av logoped til å mestre de mest krevende lydene. Her er kun en retningsgivende inndeling (ca. alder) for når de ulike lydene pleier å komme:

3 år: vokalene + m – b – p – h

4 år: d – n – j – f – v – l 

5 år: k – g – ng

6 år: t – r

7 år: s (etter tannfelling)

9 år: kj – skj