Hvem er vi?

Hvem er vi?

Din Logoped består av to logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Vi har lang erfaring innen de logopediske fagområdene og vår testkompetanse er: Logos, Reynell, WISC, WAISS,  og vi er sertifisert  i Talk Tools 1 og har kurs i CBT (Kognitiv atferdsterapi) i forhold til stamming.

Vi kan tilby logopediske tjenester til barn, ungdom og voksne. Kontoret vårt er i Glads Vei 20, men vi reiser også rundt til klienter i Oslo og Akershus. Kontoret er for øvrig kveldsåpent etter avtale.
I Glads Vei 20  er det gjesteparkering, og det er lett å finne ledig parkering.
Trikk 11 og 12 stopper rett ved kontoret vårt.

Ansatte

Anne Marthe Holen - dinlogoped

Anne Marthe Holen

Logoped MNLL

  • Utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2002
  • Har vært ansatt i PPT.
  • Sykehuslogoped ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
  • Privat logopedpraksis fra 2012

Fagområder: Afasi, dysartri, dysfagi, taleapraksi, språk – og uttalevansker

Hilde L. Nielsen

Logoped MNLL

  • Utdannet logoped ved Universitetet i Oslo
  • Er ansatt som logoped i PPT
  • Privat praksis fra 2014

Fagområder: Taleflytvansker, språk- og uttalevansker, stemmevansker og utredning av lese- og skrivevansker (dysleksi).