Takster

Oversikt våre takster

Vi følger de takstene som er avtalt mellom Norsk Logopedlag og HELFO. Vi har mønsteravtale med HELFO, og HELFO kan gi støtte til behandling hos privatpraktiserende logoped dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. Hvorvidt HELFO dekker behandlingen er avhengig av diagnose. Vi kan være behjelpelig med søkeprosessen.

Avbestilling av avtalt time må skje senest 24 timer før. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.

  • Takst 1: undersøkelse (90 min): kr 1562,-
  • Takst 2: behandling 45 minutter: kr 782,-
  • Takst 3: behandling 60 minutter: kr 1036,-
  • Takst 4: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1508,-